Gorlice to miasto położone w województwie małopolskim w bliskiej odległości od granicy z województwem podkarpackim. Jeśli chodzi o lokalizację, leży w paśmie Beskidu Niskiego z najwyższym szczytem, wynoszącym nieco ponad 300 m n.p.m. Bogata historia miasta i zasoby naturalne powodują, że jest ono bardzo ciekawym miejscem pod względem turystycznym, krajoznawczym i handlowym, co sprzyja szybkiemu rozwoju bogatej infrastruktury noclegowej.

Nazwa miasta jest do dziś kwestią sporną, ale przeważają podania, że nazwa Gorlice pochodzi od powstania osady w terenach pagórkowatych. Inna legenda mówi o pochodzeniu nazwy od terenów wypalonych. Tak czy siak nazwa występowała w różnych formach już za czasów Jana Długosza. Historia Gorlic sięga swymi korzeniami roku 1354 czasów króla Kazimierza Wielkiego, który wydał przywilej do utworzenia miasta na zbiegu dwóch rzek Ropy i Sękówki. W XV wieku miasto cieszyło się dużym rozkwitem i było typowym miastem rzemieślniczo-handlowym. Najczęściej spotykanymi zawodami byli szewcy, browarnicy, krawcy, sukiennicy. W mieście odbywały się cotygodniowe targi i inne cykliczne wydarzenia handlowe z obecnością zagranicznych kupców ze Słowacji i Węgier.

Podczas potopu szwedzkiego miasto zostaje praktycznie bez mieszkańców, ale stopniowo się odbudowuje i pod zaborem austriackim jest ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu. Dalszy prężny rozwój zawdzięcza Łukasiewiczowi i ropie naftowej. Rozwój przerywają pożary, wojny i inne złe losy, jakie czyhają na bogate miasta. Po II wojnie światowej Gorlice zamieszkuje zaledwie 6 tysięcy mieszkańców, ale obecnie jest to prężne miasto na pograniczu dwóch województw.

Gorlice bez wątpienia powinny kojarzyć się z postacią Ignacego Łukasiewicza, słynnego polskiego naukowca, któremu przypisać można wynalezienie lampy naftowej, oraz wielu innych rzeczy z dziedziny farmacji. Jest założycielem pierwszej w Polsce kopalni ropy naftowej w Bóbrce koło Jasła. Z Jego inicjatywy na Gorlickich ulicach zapłonęły lampy zasilane naftą, co było dużym krokiem na przód jeśli chodzi o wygląd i klimat ulic miejskich. W 1877 roku założył w Gorlicach Krajowe Towarzystwo Naftowe, które zrzeszało ludzi, zajmujących się wydobywaniem ropy naftowej na terenie Galicji.