Tak jeszcze słowem nawiązania chciałam przytoczyć zdanie z „Kamieni na szaniec”, które pierwotnie brzmiało: „We Włodawie dowiedzieli się o bolszewickim sztylecie wbitym w plecy Polski, o oddziałach sowieckich, które szybko posuwały się na spotkanie oddziałów niemieckich”. Natomiast zamieniono go na: „We Włodawie dowiedzieli się o oddziałach sowieckich, które szybko posuwają się na zachód”.

Inną ciekawą literacką informacją jest fakt, iż na włodawskim rynku Henryk Sienkiewicz umieścił słynny pojedynek Wołodyjowskiego z Kmicicem.